Hygiëne en controle

Als vishandel voldoen wij aan de strenge eisen die de Voedselwarenautoriteit (VWA) stelt. We beschikken over een uitgebreid hygiënisch plan waarin ons bedrijfsproces en onze productbehandeling aan een analyse worden onderworpen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Critical points worden beheersbaar gemaakt door vastlegging van te nemen maatregelen, vastlegging van uit te voeren controles en vastlegging van de resultaten.

Vishandel Volendam Bilthoven en hecht grote waarde aan een nette uitstraling naar onze klanten en wij hanteren daarom een strenge hygiënische werkwijze. Toonbank, werkblad en keuken worden voortdurend schoongehouden en aan het eind van iedere dag vindt een grondige reiniging plaats.